CAS: 3483-12-03
Fórmula: C4H10O2S2

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta