CAS: 540-97-6
Fórmula: C12H36O6Si6

Grup: Solucions orgàniques o d’alta DQO
Subgrup: --

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta