CAS: 548-24-3
Fórmula: C20H6Br2N2Na2O9

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Àcids orgànics halogenats

Contenidor(s)

Etiqueta