CAS: --Fórmula: C44H42BClF2N6O7S2

Grup: Solucions orgàniques o d’alta DQO
Subgrup: --

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta