CAS: 10025-70-4
Fórmula: Cl2Sr·6H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Metalls pesants

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta