CAS: 64-02-8
Fórmula: C10H12N2Na4O8

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta