CAS: 10361-46-3
Fórmula: Bi(NO3)2OH

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta