CAS: 7784-27-2
Fórmula: AlN3O9·9H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta