CAS: 13477-34-4
Fórmula: CaN2O6·4H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Altres metalls

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta