CAS: 16774-21-3
Fórmula: (NH4)2[Ce(NO3)6]

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta