CAS: 10045-94-0
Fórmula: Hg(NO3)2

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta