CAS: 13520-83-7
Fórmula: UO2(NO3)2·6H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta