CAS: 298-83-9
Fórmula: C40H30N10O6·2Cl

Grup: Solucions orgàniques o d’alta DQO
Subgrup: --

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta