CAS: 556-88-7
Fórmula: CH4N4O2

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Explosius

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta