CAS: 13755-38-9
Fórmula: C5FeN6Na22H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Metalls pesants

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta