CAS: 119-90-4
Fórmula: C14H16N2O2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta