Coolers blaus (acumuladors de fred)

Donació de diferents coolers per refrigerar

Correu electrònic: susannafraguas@ub.edu

Persona de contacte: Susanna Fraguas

Unitat / Departament: Genetica, microbiologia i estadística

Dimensions per al trasllat: llarg / ample / alçada (en cm): 40x40x40

Categoria: Altres

Ubicació: Edifici Prevosti