Configuració del lloc de treball

A continuació s’exposen una sèrie de punts, que reflecteixen els possibles factors de risc, que es poden presentar en el moment de realitzar el treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

També pots imprimir el Fullet d’ergonomia Arxiu .pdf (amb la configuració del lloc de treball i una taula d’exercicis) i el díptic “Configura el teu lloc de treball en 10 passosArxiu .pdf.

L’alçada de la taula no em resulta còmoda

Alçada de la taula incòmoda

Possibles causes:

 • Deficient regulació de l’alçada del seient
 • Altura excessiva del plano de la taula
 • Altura insuficient del plano de la taula

Recomanacions correctores, preventives:

 • Pugi o baixi l’alçada de la cadira fins que consideri adequada l’altura de la taula
 • Si el pujar la cadira no li arriben els peus al terra, ha d’utilitzar un reposapeus

Els peus no m’arriben al terra

Els peus no m'arriben al terra

Possibles causes:

 • Cadira massa alta
 • Necessitat de reposapeus

Recomanacions correctores, preventives:

 • La profunditat del seient ha de ser la correcte per poder recolzar l’esquena i que l’alçada del seient li permeti mantenir les cames en angle recte
 • En cas necessari utilitzar reposapeus

Normalment sec a la part del davant del seient

Possibles causes:

 • És possible que sigui un hàbit de males postures
 • El seient és massa gran

Recomanacions correctores, preventives:

 • Ha d’ajustar el seient al seu cos
 • Si el seient es regulable en profunditat ho ha de fer més curt
 • Si cal utilitzi reposapeus

No puc acostar-me a la taula perquè m’ho impedeixen els reposabraços

Repossabraços massa grans

Possibles causes:

 • Reposabraços llargs i massa alts

Recomanacions correctores, preventives:

 • Baixi l’alçada del seient fins que els reposabraços càpiguen per sota la taula, sempre i quan la postura de les cames sigui la correcta
 • Si disposa de reposabraços regulables en alçada, abaixi’ls

El respatller no em toca l’esquena

El respatller de la cadira no em toca l'esquena

Possibles causes:

 • Mala regulació de l’alçada o inclinació del respatller
 • Hi ha una mala regulació de la tensió de basculació del respatller

Recomanacions correctores, preventives:

 • Ajustar l’alçada i/o inclinació del respatller fins que s’acomodi al seu cos
 • Premi o afluixi el mecanisme de regulació de la tensió de basculació del respatller ( Sol estar situat a sota del seient, a la part frontal)

L’espai de la taula no és suficient

Possibles causes:

 • Taula de dimensions insuficients
 • Mala distribució d’elements de treball sobre la taula

Recomanacions correctores, preventives:

 • Les mides de la taula no haurien de ser inferiors a 160×80 cm
 • Organitzi els elements de treball
 • Elimini elements accessoris i documents que no estigui utilitzant

Treballo amb la pantalla/teclat de costat

Pantalla de costat

Possibles causes:

 • Mala ubicació de la pantalla/teclat

Recomanacions correctores, preventives:

 • Col·loqui la pantalla/teclat en una zona de la taula de manera que pugui estar-hi enfront
 • Si disposa de blocs de calaixos mòbils, tregui’ls de sota de la taula per a augmentar la zona de treball útil
 • Pot millorar l’aprofitament de la superfície de treball col·locant la pantalla sobre un suport giratori. Així, quan hi treballi, podrà col·locar-la en front seu, i apartar-la quan faci un altre tipus de tasques

A l’hora de teclejar no tinc lloc per recolzar els avantbraços

No tinc on reposar els braços

Possibles causes:

 • Ubicació del teclat incorrecta

Recomanacions correctores, preventives:

 • Si la taula és massa estreta, pot utilitzar un suport mòbil per a la pantalla
 • Ha d’haver espai suficient entre el teclat i la vora de la taula per poder recolzar els avantbraços

Tinc la pantalla massa a prop o massa baixa

Pantalla massa a prop

Possibles causes:

 • Mala ubicació de la pantalla

Recomanacions correctores, preventives:

 • Col·loqui la pantalla cap al fons de la taula mantenint la distància pantalla-ulls entre 45-65 cm
 • Si la taula es massa estreta pot utilitzar un suport mòbil per tal de poder aconseguir la distància correcta

La pantalla està massa alta

Possibles causes:

 • Mala ubicació de la pantalla

Recomanacions correctores, preventives:

 • Si el monitor està recolzat en la CPU, l’ha de col·locar en un altre lloc (al terra o en una zona de la taula on no destorbi)
 • Per aconseguir l’altura correcta pot posar-la a sobre de qualsevol objecte sempre i quan la part superior de la pantalla, en línia recta, estigui a l’altura de les celles

Tinc focus de llum que provoquen reflexes o enlluernaments

Reflexes a la pantalla

Possibles causes:

 • Mala col·locació de la taula o pantalla
 • Llums directes

Recomanacions correctores, preventives:

 • Sol·liciti que es col·loquin persianes o cortines en les finestres
 • Ha d’haver difusors en les llums del sostre
 • Si és possible, canviï la col·locació de la taula
 • Analitzi si pot col·locar l’ordinador en una altra part de la taula, sempre i quan a la nova ubicació treballi sense postures forçades