Des de l’àrea de Seguretat i Salut de l’OSSMA treballem perquè tota la comunitat universitària tingui un entorn de treball, docència, recerca i/o estudi segur i saludable.

Proposem millores i intervencions en seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i vigilància de la salut, i, assessorem i assistim als diferents òrgans de la Universitat, a tot el personal, i als/les seus/seves representants, per tal promoure i recolzar la integració de la prevenció de riscos en tots els àmbits, i, en totes les activitats i decisions diàries.

El nostre compromís, i des d’una clara voluntat de servei, és avançar en fer de la Universitat de Barcelona una organització segura, saludable i compromesa amb la millora i la promoció de la qualitat de vida i el benestar de les persones.

PAS, PDI i Personal Investigador

Personal becari de col·laboració

Empreses externes i visitants

Legislació i Normatives d’aplicació

Dreceres

Destacats

Revisió mèdica

Sol·licitud d’examen de salut

Més informació

Treballador amb EPI's

Sol·licitud d’Equips de Protecció Individual

Més informació

Treballadores embaraçades

Informació Embaràs i Lactància

Més informació

Informació Personal Especialment Sensible

Més informació

Riscos psicosocials

Protocol Riscos Psicosocials

Més informació