Des de l’àrea de Seguretat i Salut de l’OSSMA treballem perquè tota la comunitat universitària desenvolupi la seva activitat en un entorn segur i saludable.

Tal com estableix el Pla de prevenció de la UB, proposem millores i intervencions en seguretat, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia i medicina del treball, i assessorem i assistim els diferents membres de la comunitat universitària amb l’objectiu de promoure i donar suport a la integració de la salut i a la prevenció de riscos en tots els seus àmbits i en totes les activitats que s’hi realitzen.

El nostre compromís és d’una clara voluntat de servei. L’objectiu és avançar per fer de la Universitat de Barcelona una organització segura, saludable i compromesa amb la millora i la promoció de la qualitat de vida i el benestar de les persones.

PAS, PDI i Personal Investigador

Personal becari de col·laboració

Empreses externes i visitants

Legislació i Normatives d’aplicació

Dreceres

Destacats

Revisió mèdica

Sol·licitud d’examen de salut

Més informació

Treballador amb EPI's

Sol·licitud d’Equips de Protecció Individual

Més informació

Treballadores embaraçades

Informació Embaràs i Lactància

Més informació

Informació Personal Especialment Sensible

Protocol Personal Especialment Sensible
Més informació

Riscos psicosocials

Protocol Riscos Psicosocials

Més informació