Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural

Composició:

a) Presidència: el degà, o la persona que delegui.

b) Secretaria: la persona dels Serveis Lingüístics responsable del Campus Mundet.

c) Els directors de departament, o el professorat que deleguin.

d) Un estudiant elegit pel Consell d’Estudiants.

e) Una persona membre del PTGAS.

f) Una persona que representa el CRAI Biblioteca del Campus Mundet.

 

Funcions:

a) Elaborar anualment el pla de dinamització lingüística de la Facultat i fer-ne el seguiment.

b) Vetllar per l’acompliment dels drets i deures lingüístics del personal de la Facultat, d’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona i la normativa vigent d’usos lingüístics d’aquesta Universitat.

c) Informar la Junta de Facultat dels acords i les activitats de política lingüística de la Universitat de Barcelona.

d) Estimular la participació de l’alumnat en els intercanvis lingüístics i els concursos organitzats per la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

e) Participar coordinadament en les activitats de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

f) Promoure l’elaboració i la difusió de vocabularis terminològics específics per a la docència.

g) Contribuir a la difusió del coneixement, la ciència i la cultura i l’esport mitjançant les activitats que adreça als membres de la Facultat i, per extensió, al conjunt de la ciutadania.

h) Donar viabilitat a les propostes culturals de la comunitat universitària del Campus Mundet.

i) Coordinar el pla d’activitats educatives, culturals i esportives que s’organitzen en el si de la Facultat, i estudiar les possibilitats econòmiques de suport a aquestes activitats dins el pressupost general.

Comparteix-ho: