Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Educació

El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Educació (PAT) és un servei d'orientació i assessorament per als estudiants del centre per tal d'afavorir, potenciar i enriquir la seva experiència universitària al llarg de la construcció del seu propi projecte acadèmic, social i personal. Hi ha un conjunt de persones treballant per aconseguir els objectius que es marquin, l'equip està format tant per personal docent com alumnat per tal de poder obtenir un punt de vista més ampli. El PAT té la finalitat de poder donar resposta a les necessitats que l'alumnat manifesti.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) té el repte d’analitzar les necessitats dels estudiants en matèria d’informació, orientació i assessorament, per poder portar a la pràctica accions i activitats programades i seqüenciades amb el conjunt de formacions de la facultat per contribuir amb la formació integral de l’estudiant durant el seu recorregut formatiu.
L’acció tutorial preveu tres moments del recorregut de l’estudiant:

a) s'inicia amb accions específiques prèvies al procés de matrícula i ingrés al centre;

b) continua durant el procés de formació dels estudiants, fent èmfasi en la integració i adaptació inicial als estudis, i

c) finalitza amb la culminació del període formatiu i la transició al mercat laboral o continuïtat de la formació. La finalitat és construir un procés continu i sistemàtic d'ajuda i assessorament al llarg de la trajectòria formativa, personal i professional dels estudiants.

En resum, crear una estratègia perquè puguin caminar pel sender universitari amb un assessorament que els sigui profitós, tal com especifica l’Estatut de la Universitat de Barcelona. 

Objectius generals per dur a terme:

- Facilitar el procés de transició i adaptació a la universitat

- Oferir informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge i la participació  universitària

- Assessorar al llarg de l’itinerari curricular de l’estudiant promovent l’accés al mercat de treball

- Proporcionar els camins de la formació continuada

 

Objectius específics per dur a terme:

- Informar els estudiants sobre els objectius, l’estructura i les dinàmiques dels estudis de la Facultat

- Acollir als estudiants a l’inici del programa formatiu

- Acompanyar els estudiants per potenciar el seu aprenentatge

- Organitzar i desenvolupar accions d’assessorament i d’orientació que permetin fer un seguiment individualitzat del procés acadèmic i formatiu dels estudiants

- Assessorar en el disseny del seu itinerari curricular i formatiu

- Difondre informació d’interès per als estudiants

- Fomentar, motivar i incentivar l’autonomia dels estudiants tant acadèmicament com professionalment

- Assessorar i orientar als futurs graduats en relació amb la continuïtat de la seva  formació i inserció professional

L'Oficina del Pla d'Acció Tutorial té l'objectiu de poder atendre de forma directa i propera a tot l'alumnat de qualsevol grau de la facultat per donar resposta a les seves necessitats. L'oficina busca crear un espai de conformitat i proximitat per aquells alumnes que tinguin dubtes o busquin orientació i assessorament sobre algun tema acadèmic, social i professional.

Horari d’atenció als estudiants i al professorat

A hores convingudes enviant un missatge a pat.educacio@ub.edu

Ubicació

4a planta de l’Edifici Migdia (aula 3403)

Responsables de la coordinació del PAT:

Dra. Elena Noguera 

Dr. Salva Oriola 

Des del Pla d’Acció Tutorial es coordina i gestiona la comunicació i connexió directa amb el servei de la Universitat de Barcelona que dona resposta i assessorament directe a l’alumnat que presenta dificultats.

A la UB el servei específic que intervé és el SAE-integració aquest realitza accions de sensibilització i promoció de bones pràctiques en la comunitat universitària i en la societat en general, mitjançant l’organització o participació en formacions, campanyes, estudis, jornades, projectes específics, etc.

A qui va dirigit:

- Alumnat que disposa del certificat de discapacitat i creu que pot requerir ajustaments
- Alumnat que no disposa de certificat de discapacitat, però pot presentar dificultats acadèmiques derivades de circumstàncies físiques, sensorials i psicològiques diagnosticades (per exemple TDAH, dislèxia, malalties cròniques greus, etc.).

 

Línies d’actuació i activitats:

- Assessorament sobre recursos i procediments específics
- Propostes d’adaptacions o ajustaments individualitzats
- Préstec de productes de suport i gestió de serveis
- Col·laboració amb institucions i agents socials
- Activitats enfocades a la sensibilització i la promoció de les bones pràctiques.

 

Contacte:

Servei d’Atenció a l’Estudiant UB - Programes d’Integració

Adreça: C/ Adolf Florensa núm. 8. 08028 BCN

Telèfon: 934035415

Correu electrònic: sae.integracio@ub.edu

Per poder arribar a tot l’alumnat i fer difusió de la informació que es considera d’importància i rellevància per als estudiants i les estudiants de graus de la Facultat d’Educació.

Aquesta difusió es farà a través del Campus Virtual: Facultat d’Educació - Graus on tot l’alumnat té accés dins del seu espai virtual. A l’apartat: Avisos i notícies. La persona tècnica del Pla d’Acció Tutorial publicarà les informacions considerades importants per a l’alumnat en general. A més, els hi arribarà un correu electrònic a la seva adreça d’alumnes de la UB amb la informació publicada al Campus Virtual.

Programa de tutorització entre alumnes de cursos superiors que acompanyen i assessoren l’alumnat nou a la facultat a la seva acollida i adaptació als estudis. L’alumnat de cursos superiors orientarà als nous alumnes en la vida al Campus, les assignatures i tràmits que considerin rellevants.

L’alumnat tutor o tutora del programa col·laborarà per la realització de les accions d’orientació i tutoria al llarg del grau per als estudiants del seu grau. Per formar part d’aquest programa l’alumnat que vulgui ser tutor o tutora ha d’inscriure’s al programa d’ApS de la Facultat pel qual rebran 4,5 crèdits de lliure elecció per poder fer el reconeixement. La seva tasca estarà relacionada amb la tasca del PAT per motivar a l’alumnat a participar en les diferents dinàmiques que s’organitzen a la universitat per contribuir al desenvolupament personal i professional de l’alumnat dins de la vida universitària.

Objectius:

- Acompanyar alumnat del mateix grau, però de cursos inferiors

- Assessorar per l’organització acadèmica

- Difondre la informació important pels grups d’alumnes

- Potenciar la vida al campus

- Construir sinergies amb el nou alumnat

El programa d’atenció als esportistes d’alt nivell, conegut com a Tutoresport-UB, té com a objectiu principal ajudar l’esportista universitari d’alt nivell de la Universitat de Barcelona a compatibilitzar la seva activitat esportiva amb la seva activitat acadèmica, podent així coordinar ambdues activitats i facilitar el camí de tot aquell estudiant que vulgui formar-se i competir en la màxima categoria de la seva disciplina.

La UB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, i compta amb la col·laboració d’un/a tutor/a, o cap d’estudis de la Facultat en la qual està matriculat l’estudiant. En aquest enllaç pots consultar la normativa del programa.

El programa preveu el reconeixement de fins a sis crèdits ECTS durant el grau, o bé, 1,5 crèdits ECTS per any.

A més, permet que l’estudiant pugui entrenar a les instal·lacions d’Esports UB sense cost, i participar en les competicions representant la UB en aquells campionats on la universitat participi en el marc autonòmic, estatal i internacional.

Aspectes destacables del programa:

- El suport emocional que es dona els alumnes
- Compartir experiències esportives
- L’ajuda que proporciona compartir les pors i els dubtes
- El suport per poder compaginar l’activitat esportiva i formativa, especialment durant el període de pràctiques

 

Contacte i responsable de la Facultat:

Coordinador: Xavier Baladas

Correu electrònic: xbaladas@ub.edu

Telèfon: 934 035 140

Despatx: 316, Edifici Llevant