Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Informació destacada

pintures

Et donem la benvinguda al portal de gestió del teu ensenyament!

Informacions generals

En aquest aparat trobareu informacions sobre els procediments més rellevants del grau.

Anna Nualart Torroja

Correu electrònic: ce.conservacio.restauracio@ub.edu

Tutories presencials:

  • Dimarts de 19 a 20h

Lloc:

Despatx de professorat del Departament d'Arts i Conservació-Restauració, 1r pis.

IMPORTANT: És imprescindible demanar cita prèvia per les tutories presencials.

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura de pràctiques obligatòria de 12 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Núria Guasch Ferre.

Informació institucional 

 Tràmits per fer les pràctiques 

Comparteix-ho: