Diploma de postgrau de Llibreria

Preinscripció i admissió

 • Preinscripció

  Període de preinscripció: del 7 de maig al 10 de juliol de 2019. El termini s'allarga fins al dia 5 de setembre 2019.

  Formulari preinscripció

 • Procediment

  Per tal de valorar els possibles candidats es requereix

  1. Currículum professional, que cal presentar acompanyats d'una carta de motivació.
  2. Entrevista personal amb tots els candidats preseleccionats.
 • Estudis previs necessaris

  Per accedir al diploma de postgrau es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:

  Es preveu la possibilitat que hi accedeixin persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d’extensió universitària.

  Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el postgrau, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.

 • Selecció de candidats

  Es comunicarà personalment als candidats la resolució, una vegada finalitzat el període de preinscripció.

 • Matrícula

  Període de matrícula: del 2 de setembre al 13 de setembre 2019.

  Horari de matrícula (Secretaria de la Facultat): de dilluns a dijous, de 10-13 h i de 16-18 h i divendres de 10-13 h
Comparteix-ho: