Comissió d'Usuaris de la Biblioteca

Composició

Article 33 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

1. La Comissió d’Usuaris de la Biblioteca està formada pels següents membres:

a) el degà o degana, vicedegà o vicedegana o secretari o secretària en qui delegui,

b) un professor en representació dels departaments de la Facultat,

c) la persona responsable de la biblioteca de la Facultat,

d) dos estudiants

 • Rosina Gironés Llop
  Degana
   
 • Montserrat Font Canudas
  Cap del CRAI de Biologia
   
 • Xavier Ferrer Paradera

 1.  

Comparteix-ho: