Comissió de Sostenibilitat i Seguretat

Composició

1. La Comissió de Sostenibilitat i Seguretat està formada pels següents membres:

a) el degà o degana o vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix

b) equip deganal

c) un professor com a mínim en representació de cada departament de la Facultat

d) un estudiant

e) un membre del PAS

f) l’administrador o administradora de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui

g) dos persones de l’OSSMA, un especialista en temes de seguretat i un especialista en temes ambientals

h) tècnic logístic

i) es convidarà a  persones de la facultat que treballin en l’àrea de la sostenibilitat i persones voluntàries que participin en els projectes proposats

 

2. Entre els membres de la comissió se n'escollirà un que actuarà com a secretari o secretària de la comissió

 • Rosina Gironès Llop
  Degana - Presidenta  
     
 • Equip deganal
  Albert Martinez Garcia, Francesc Cebrià Sanchez, Maria Isabel Muñoz Gracia, Maria Neus Carbó Carbó
   
 • Montserrat Gorris
  Administradora de centre
   
 • Dolors Lòpez
  PAS Administració 
   
 • Oscar Marcos
  OSMA Ambient: 
   
 • Judit Regidor
  OSMA Seguretat 
   
 • Juan José Alfonso
  Tècnic logístic 
   
 • Dra. Margarita Menendez
  Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
   
 • Ginés Viscor
  Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
   
 • Mar Grasa
  Bioquímica i Biomedicina Molecular 
   
 • Martin Rios
  Genètica, Microbiologia i Estadística
   
 • Jordi Garcia
  Genètica, Microbiologia i Estadística
   
 • Martí Leira Ma
  estudiant)
   
 • Marta Pérez
  Convidada, Delegada del Rector pels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la UB
 

Actes

Comparteix-ho: