Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Ambientals

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 42
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Física 1 FB 6
Fonaments de Biologia 1 FB 6
Matemàtiques 1 FB 6
Química General 1 FB 6
Societat i Medi Ambient 1 FB 6
Biologia Vegetal 2 OB 6
Dret Ambiental 2 OB 6
Estadística 2 OB 6
Geologia 2 FB 6
Química de Sistemes Aquàtics 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia Animal 1 OB 6
Ciència del Sòl 1 OB 6
Geografia Física i Climatologia 1 FB 6
Geoquímica 1 FB 6
Microbiologia Ambiental 1 FB 6
Ecologia d'Ecosistemes i Biogeoquímica 2 OB 6
Economia Bàsica 2 OB 6
Ordenació del Territori 2 OB 6
Sistemes d'Informació Geogràfica 2 OB 6
Tecnologia Ambiental 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Avaluació de l'Impacte Ambiental 1 OB 6
Caracterització i Gestió de Residus i Aigües Residuals 1 OB 6
Contaminació i Anàlisi Química 1 OB 6
Ecologia de Poblacions i Comunitats 1 OB 6
Economia, Recursos Naturals i Medi Ambient 1 OB 6
Conservació de la Biodiversitat 2 OB 6
Desenvolupament Sostenible 2 OB 6
Toxicologia Ambiental 2 OB 6
Assignatures Optatives 2 OT 12
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi de Dades 1 OB 6
Pràcticum I 1 OB 6
Pràcticum II 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 12

Itineraris i mencions

Menció en Gestió del Medi Natural
Menció en Tecnologia Ambiental
Menció en Gestió del Medi Natural
Menció en Tecnologia Ambiental
Comparteix-ho: