Lloguer d'armariets

Tarifes aprovades pel Consell Social de 18/10/2017

Els armariets estan ubicats a les plantes baix a i primera de l’Edifici Margalef. La tarifa del servei de lloguer de cada armariet per a tot el curs acadèmic és de 10 euros. Els alumnes que esteu interessats en llogar un armariet a la Facultat, haureu d’emplenar el formulari corresponent i fer l’ingrés de 10 euros a l’entitat bancària Caixabank. Un cop realitzat el pagament, caldrà adreçar-vos al Punt d’Informació de la Facultat i, prèvia la presentació del resguard de l’ingrés i del formulari emplenat, us lliuraran la clau del armariet assignat. Aquesta clau l’haureu de retornar en finalitzar el curs acadèmic i sempre abans del 15 de juliol de cada curs. En cas de que no es retorni la clau en finalitzar el curs, l’alumne haurà de pagar 5 euros de penalització al següent curs, si vol tornar a utilitzar aquest servei ( suplementaris a la tarifa anual de 10 euros). La Facultat no es fa càrrec dels objectes guardats dins els armariets durant el curs. Tarifes aprovades pel Consell Social de 18/10/2017

Formulari  (PDF, 2339 KB)