Activitats dels estudiants de la facultat

Activitats dels estudiants de la facultat

Participar en la vida de la Facultat és una oportunitat i un deure dels estudiants. És important participar en la vida de la Facultat, els estudiants tenen veu i vot en moltes decisions que afecten al funcionament dels Graus adscrits a la Facultat de Ciències de la Terra. Això es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern.

Els estudiants poden ser membres dels òrgans de govern de tota la Universitat de Barcelona i dels òrgans de la Facultat com ara la Junta de Facultat, Consells d’Estudis dels diferents ensenyaments, Consells de Departament i Comissions delegades de la Junta de Facultat.

Student Chapter

Comparteix-ho: