Representació d'estudiants

Els estudiants dels ensenyaments oferts per la Facultat de Ciències de la Terra estan representats en els òrgans de govern d'aquesta, com ara la Junta de Facultat i les algunes comissions, així com en els consells d'estudis i els consells de departament.

Els representants dels estudiants poden disposar d'un espai físic ubicat a la planta primera de de la Facultat. L'ús d'aquest espai és responsabilitat dels estudiants representants en els òrgans de govern de la Facultat. Per al seu ús per part de qualsevol col·lectiu d'estudiants, cal contactar prèviament amb el deganat.

En la Facultat de Ciències de la Terra podeu participar amb l’associació:

Magnètiks: som un grup de lliure accés format per estudiants dels tres graus que s'imparteixen a la facultat de Ciències de la Terra. Els nostres principals objectius són promoure i vetllar per la coneixença, la connexió i la cohesió entre les persones de la facultat. 

Per assolir les nostres metes, organitzem festes, activitats i jocs transversals entre els estudiants i creem espais de confiança on tothom qui vulgui pot participar.

 

 

Comparteix-ho: