Ocupació i treball

Ocupació i treball

La Facultat de Ciències de la Terra i la Universitat de Barcelona tene com a objectiu afavorir la relació entre l’empresa i la universitat. Per això, posen a l’abast de les empreses els seus estudiants i titulats, amb coneixements en Ciències de la Terra i amb perfils professionals adaptats als canvis constants que experimenta el mercat laboral.

El LinkedIn de la Facultat de Ciències de la Terra (abans de Geologia) conté un important volum d'informació relacionada amb el món professional. Utilitza'l per estar al cas de totes les activitats i ofertes de treball, i per penjar el teu CV i contactar amb les diferents empreses relacionades amb els teus estudis de grau!

 

Pràctiques

Si estas interessat en fer pràctiques en empreses visita la web o contacta amb el coordinador de l’assignatura de pràctiques en empresa (Mahjoub Himi; himi@ub.edu)

Trobada d'Estudiants de Geologia i Empresa (TEGE) és una jornada que organitzen el estudiants amb el suport del deganat i del Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB per promoure l'establiment i reforçament del vincles entre els estudiants i les empreses que treballen en el món de la geologia i àmbits afins. Aquesta és una oportunitat òptima de contacte directe dels estudiants amb l'entorn professional. La jornada permet per una banda l'intercanvi d'informació entre aquests col·lectius i per l'altra, complementar la formació dels estudiants en recursos per a la cerca de feina i la seva incorporació al mercat laboral.
 

 

Fira d'empreses UB és una oportunitat perquè els estudiants contactin amb empreses d’activitats relacionades amb els estudis que estan cursant.D’aquest contacte estudiant-empresa pot sorgir una beca, un conveni per estada en pràctiques externes o un contracte de treball. Un altre aspecte important per a l’estudiant, que la Fira d'Empreses pot aportar, és la formació en competències d’establiment de relació amb empreses com dissenyar i presentar un bon currículum, realitzar una bona entrevista de treball, etc.

 

JOBarcelona es un espai de referència anual on es connecta de forma directa empreses de primer ordre i joves universitaris per oferir oportunitats professionals des dels últims anys de carrera o bé en els seus primers anys de carrera professional. Durant el congres es realitzaran processos de selecció, entrevistes, conferencies, tallers i workshops. Les companyies tenen la oportunitat d’ampliar el seu pool de candidats i captar talent junior realitzant accions de Branding Employment. Més informació

La Facultat de Geologia ha establert col·laboracions amb moltes empreses, entitats o centres, amb les quals han contractat alumnes de la nostra Facultat mitjançant sessions de reclutament, han establerts convenis de col·laboració per a la realització de les pràctiques en empreses o han donat suport a les activitats impartides a la Facultat en l’àmbit del foment de l’ocupabilitat.

 

Tens ganes, però també dubtes, de fer part dels teus estudis o unes pràctiques a l'estranger?
Are you a student from a different university coming for a temporal stay at the Faculty?

Què és l'ORI? 

És l'Oficina de Relacions Internacionals . Formem part de l'OMPI (Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals) de la Universitat de Barcelona.

Què fem?

 1. T'informem de les oportunitats de fer part dels teus estudis en una universitat estrangera o de fer el TFG o una estada de pràctiques en una empresa o institució estrangera.
 2. Tramitem les estades internacionals que s'ofereixen als estudiants de la UB realitzar estades temporals en altres universitats en que la Facultat té un conveni establert. (OUTCOMING STUDENTS).
 3. Tramitem les estades d'estudiants que venen a fer una estada temporal a la facultat (INCOMING STUDENTS)
 4. Fem difusió de la informació relativa a convocatòries de mobilitat

On i com ens podeu contactar? 
A la Secretaria de la Facultat, en el següent horari:
Divendres: 13.00 h - 15.00 h

Actualment la persona responsable és el professsor Josep Roqué josep.roque@ub.edu

 

El projecte d’ocupabilitat de la Facultat (Millora de la promoció d’ocupabilitat d’estudiants i graduats en Geociències de la UB) s’emmarca en la convocatòria de projectes de millora d’ocupabilitat d’estudiants i graduats UB (POUB 2016). Els àmbits d’actuació són:

 • Orientació en la cerca de feina
 • Assessorament per mobilitat internacional
 • Prospecció empresarial i intermediació laboral
 • Assessorament en l’emprenedoria i creació d’empreses
 • Difusió de programes formatius que millorin ocupabilitat
 • Difusió i promoció dels serveis d’orientació professional
 • Altres àmbits
 • Internacionalització    

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis