Comissió d'Usuaris de la Biblioteca

Funcions

 • Participar en la selecció del fons bibliogràfic.
 • Establir criteris i distribuir el pressupost, si s'escau, de forma proporcional entre els diferents departaments o àrees temàtiques.
 • Analitzar i vehicular les propostes, suggeriments i reclamacions dels usuaris.
 • Establir mecanismes de relació entre la comissió i els usuaris, per tal d'informar de les novetats en els serveis dela Biblioteca o d'altres qüestions relacionades amb el suport a la docència i la recerca.
 • Resoldre problemes interns relacionats amb els locals, infraestructures o serveis de la Biblioteca.
 • Detectar les possibles mancances i preveure necessitats futures en el seu àmbit d'actuació, per tal de proposar solucions a la Direcció de la Biblioteca amb la finalitat de garantir l'eficàcia dels serveis oferts.

 • Albert Soler Gil (President)
 • Jordi Casadellà Saladas (Secretari-Biblioteca)
 • Ivone Jiménez Munt - Institut de Geociències de Barcelona (GEO3BCN-CSIC)
 • Jordi Ibáñez - Institut de Geociències de Barcelona (GEO3BCN-CSIC)
 • Dolors Fernández Barrero. Institut de Geociències de Barcelona (GEO3BCN-CSIC)
 • Lluis Cabrera Pérez. Dpt. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
 • Diana Puigcerver Cuerda. Dpt. de Mineralogia, Petrologia i Geologia Ambiental
 • Àngels Canals Sabaté. Dpt. de Mineralogia, Petrologia i Geologia Ambiental
 • Joan Guimerà Rosso. Dpt. de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

Comparteix-ho: