Universitat de Barcelona

Grau en Geologia

Presentació

 

La geologia analitza la Terra per entendre'n el funcionament i la història. Les diverses branques de la geologia s'ocupen d'estudiar els recursos del planeta (aigua, minerals, roques, combustibles) i els riscos naturals (terratrèmols, volcans, inundacions), la gestió i l'explotació sostenible del medi ambient, el canvi climàtic, l'evolució de la Terra per preveure'n el futur, la història de la vida, i moltes qüestions més. La geologia també abasta un camp apassionant de treball extraplanetari.

El grau de Geologia de la Universitat de Barcelona forma professionals amb un coneixement ampli de la geologia i dels seus camps d'aplicació, amb capacitat d'adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant. Està dirigit a estudiants amb inquietuds envers el medi natural i curiositat per conèixer la història, l'estructura i el funcionament de la Terra. El grau té un component pràctic important, que inclou treball tant de camp com de laboratori. L'estudiant passa molt temps en contacte amb el medi i amb el professorat, la qual cosa afavoreix la implicació en els estudis.
 

Els graduats surten ben preparats per començar la vida laboral en centres de treball i s'incorporen a empreses privades i públiques, com ara serveis geològics de diverses administracions, centres de recerca, museus, ensenyament, etc. També n'hi ha que opten per especialitzar-se en l'àmbit de la recerca a través de l'oferta de màsters i postgraus universitaris.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

60

Notes de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (86,2%), castellà (13,8%)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Cap d'estudisCRISTINA DOMENECH ORTI
Comparteix-ho: