Mobilitat nacional

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles

SICUE és un programa de mobilitat acadèmica establert per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles que permet als estudiants de la UB realitzar part dels seus estudis en qualsevol universitat de l'estat (sempre que existeixi conveni entre la UB i la universitat d'acollida) amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament dels estudis realitzats.

 

Per tal de planificar l'estada, primer cal accedir a les condicions de participació i després posar-se en contacte amb el coordinador o coordinadora SICUE del centre, per formalitzar l'estada.

Caps d'estudis

 

Comparteix-ho:

https://www.ub.edu/portal/documents/5134193/5134518/PROGRAMA+SICUE/28626082-8a35-3234-5815-91e18535fd9d?t=1581604630311