Mobilitat internacional

Mobilitat internacional informació

En el marc dels teus estudis universitaris, podràs fer una estada acadèmica durant un o dos semestres en una universitat estrangera mitjançant els diferents programes de mobilitat internacional, i a través de les convocatòries de la UB.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Nivell d'idiomes. És necessari acreditar el nivell d'idiomes, i és un requisit per accedir a les beques de la Generalitat (B1, B2, C1 o C2) i del MECD (mínim B2).

 

 • Beques MOBINT (GenCat): Només es pot demanar quan es tingui la plaça concedida. Per tant, per alguns terminis de la convocatòria UB (per exemple les que s’obren al setembre o a l’abril) és possible que no es puguin demanar.
   
 • Durada màxima de la mobilitat: 12 mesos màxim per programa, dins del mateix ensenyament.
   

Dins de la mateixa convocatòria es poden fer mobilitats per un màxim de 12 mesos en programes diferents (ex: 1er semestre erasmus estudis i 2n semestre erasmus pràctiques)

 
 • Dirigit a estudiants que tinguin interès en realitzar l’estada a Centres amb conveni dins el marc del programa europeu Erasmus Exchange.
 • Dirigit a estudiants interessats en fer pràctiques dins del programa Erasmus+. Aquestes pràctiques poden ser part del Treball de Final de Grau i es poden convalidar com a pràctiques en empreses. 

  És necessari buscar AMB ANTELACIÓ l'empresa o departament de destí: institucions públiques o privades actives en el mercat laboral (empreses, centres de recerca, universitats) europees. Moltes empreses ofereixen oportunitats de fer practiques a la seva pàgina web. Si us interessa fer-ho en un centre de recerca o departament d'universitat, podeu contactar directament al departament o professor del centre de destí expressant el vostre interès en fer pràctiques. Els professors de la facultat us poden ajudar a trobar destinació i professors.

 • Convenis entre la Facultat de Ciències de la Terra i altres Facultats d’universitats de fora d’Europa.
 • Convenis entre la Universitat de Barcelona i altres universitats d’Europa (Grup Coimbra) o d’arreu del món.
 • Modalitat per a la realització d’estades d’estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l’estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.  Es tracta d’una mobilitat temporal, d’un màxim d’un curs acadèmic.

  Cal que l’estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació.

  Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l’autorització de la mobilitat.

  La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Informació per a estudiants amb plaça de mobilitat concendida

Contactar amb la responsable de relacions internacionals de la Facultat: es planificarà l’estada a la universitat de destí, tot acordant el semestre i les assignatures que es faran en el centre estranger. També us informaran dels requisits de l’idioma i d’altres aspectes relacionats amb la vostra estada.

Preparar el Document d’Equivalència Acadèmica (Learning Agreement): reflecteix la convalidació entre les assignatures que cursaràs a la universitat de destí i les assignatures UB. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i la responsable de relacions internacionals de la Facultat de Ciències de la Terra.

Matrícula a la UB: abans d’iniciar la teva estada a la universitat de destí, cal que passis per la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat per tal de matricular les assignatures que consten en el Document d’Equivalència Acadèmica.

Trobareu tots els detalls en aquest enllaç.

 

Comparteix-ho:

https://www.ub.edu/portal/documents/5134193/5134518/PROGRAMA+SICUE/28626082-8a35-3234-5815-91e18535fd9d?t=1581604630311