Sala blanca - LIRA

Sala Blanca - Laboratori LIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala blanca ultraneta amb atmosfera de pressió positiva, lliure de metalls, amb classificació general de qualitat d'aire ISO7 i estacions de treball de flux laminar vertical ISO5. Sistemes de destil·lació PFA in-situ d'àcids ultrapurs i estacions d'evaporació de mostres geoquímiques en ambient net de manera controlada. Sistema de purificació i dispensació d'aigua Tipus I i Tipus II. Mesa antivibratòria de balança (5 decimals) per a la preparació de mostres per dilució isotòpica. En l'actualitat a la sala blanca LIRA es realitzen múltiples tècniques de purificació de mostres mitjançant cromatografia en columnes per a anàlisis d'isòtops radiogènics (Nd, Sr, Pb), isòtops de bor (carbonats i aigües) i determinació d'abundància de terres rares.

 

 

Contactes:

 

Dr. Leopoldo Pena                                                   Dra. Isabel Cacho                                                     

Telèfon: +34 934 021 382                                        Telèfon: +34 934 034 884

E-mail: lpena@ub.edu                                             E-mail: icacho@ub.edu

Web Infraestructura

 

 

 

       

   

 

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis