Sala blanca

Sala Blanca - Laboratori LIRA

Sala blanca ultraneta amb atmosfera de pressió positiva, lliure de metalls amb classificació ISO7 i estacions de treball de flux laminar vertical ISO5. Destil·lació in-situ d’àcids ultrapurs i evaporació de mostres geoquímiques en ambient net de forma controlada. Sistema de purificació i dispensació d’aigua Tipus I i Tipus II. Taula de balança per a la preparació de mostres per dilució isotòpica. Purificació de mostres mitjançant cromatografia en columnes.

 

La sala blanca està lligada al laboratori d’isòtops radiogènics i ambientals (LIRA), que permet desenvolupar la preparació de mostres per l’anàlisi d’isòtops radiogènics (Nd, Sr i Pb).

 

 

Contacte (sala blanca):                                         Contacte LIRA:

 

Dra. Isabel Cacho                                                     Dr. Leopoldo Pena

Telèfon: +34 934 034 884                                        Telèfon: +34 934 021 382

E-mail: icacho@ub.edu                                            E-mail: lpena@ub.edu

 

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis