CORELAB

El Laboratori d'anàlis no destructiva de materials geològics (CORELAB) està situat, en part, al soterrani de la Facultat. El laboratori traballa amb tècniques d'anàlisi en continu i no destructius de roques i/o testimonis de sondejos. Són claus en l'estudi de mterial ja que permeten obtenir ràpidament i sense destruir les mostres una important quantitat d'informació sobre la seva natura, la seva estructura interna i la seva composició. 

És obert a científics i a usuaris dels sectors públic i privat interessants en la realització d'anàlisis no destructius completes, contínues, ràpides, repetitives, econòmiques i amb resolucions molt elevades de roques i similars, tant naturals com artificials.

Més informació al tríptic (en pdf).

Comparteix-ho: