Làmina Prima

Presentació
Presentació

El Servei de Làmina Prima (SLP) és una Unitat especialitzada d’ajut a la recerca i a la docència, adscrit a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

La Unitat disposa d’un ampli ventall d’equips i aparells per a la preparació i tractament de mostres sòlides de roques, incloent  la realització de làmines primes, làmines gruixudes per a anàlisis d’inclusions fluïdes, provetes metal·logràfiques, inclusions en fred i calent de mostres en reïna (coloracions de la reïna, si s’escau), talls de precisió i serrats, poliments de superfícies, trituració, quarterejat, tamisat i mòlta.

Podran sol·licitar els serveis prestats pel Servei de Lámina Prima (SLP) qualsevol membre de la Facultat de Ciències de la Terra i altres facultats i centres de la UB (usuaris interns), així com d'altres Universitats, Organismes Públics de Recerca i Empreses (usuaris externs).

Tota persona que sol·liciti qualsevol prestació haurà d’omplir degudament (baixeu dades de facturació) i signar el formulari de comanda disponible a les instal·lacions del SLP, incloent una descripció detallada de la tasca a realitzar, així com una relació de les mostres entregades.

La prestació de serveis per part del SLP es durà a terme de conformitat amb l’establert al Reglament de funcionament intern dels usuaris del SLP i al Reglament de seguretat per a usuaris en règim d’autoservei.

Podeu consultar les tarifes vigents abans de sol·licitar un servei.

Responsable científic: Dr. Joaquín A. Proenza Fernández
Responsable tècnic: Dra. Dolors Barsó Romeu

Horari: de 8:00 a 15:00 h (de dilluns a divendres)
Telèfon: +34 934021423
E-mail de contacte:
 laminaprima@ub.edu

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis