Actualitat

Exposició: Commemoració 150 anys del naixement de J.M. Fuset i Tubià

Exposicions | 29-06-2021

La Generalitat de Catalunya, a proposta de la Comissió de Commemoracions, en l’acord de Govern del 29 de desembre de 2020 va aprovar la celebració durant el 2021 dels 150 anys del naixement de Josep Maria Fuset i Tubià. La Universitat de Barcelona, a través del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal i del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, participa en aquesta celebració posant de relleu els principals trets de la vida acadèmica i científica del Dr. Fuset i la seva figura com a professor de la universitat.

A la sala principal del CRBA es pot veure una exposició sobre la figura del Dr. Fuset. Igualment es pot visitar una exposició virtual dissenyada i creada pel Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació i el Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.Comparteix-ho: