Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER)

Grup d’Estudis sobre Reciprocitat

La trajectòria d’aquest grup de recerca s’inicia en 1998 amb l’objecte d’estudiar la reciprocitat entesa com aquelles relacions socials de llarga durada que sustenten fluxos de transferències sobre una moral d’obligació mútua diferent a la del contracte. La reciprocitat és la substància del “capital social”, un recurs econòmic i polític clau en les iniciatives de desenvolupament sostenible, extensió de la participació democràtica i gestió dels conflictes. L’estudi de la reciprocitat constituiria una base útil per orientar polítiques econòmiques i socials. El GER proposa una aproximació antropològica basada en el mètode etnogràfic i l’anàlisi comparativa, i desenvolupa recerques en l’àmbit de l’antropologia econòmica, política i jurídica seguint línies de desenvolupament històric.

Membres del Departament que formen part del GER: Susana Narotzky (IP), Juliane Müller, Theodora Vetta, Paula Escribano, Natalia Buier, Doris Buu-Sao, Martin Lundsteen i Patricia Homs Ramírez de la Piscina.

Fitxa del grup — Web — Resum de dades

Comparteix-ho: