Grups de recerca

Grups de recerca on hi participen membres del departament:

  • Crisi de la Raó Pràctica (CRP)
  • Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA)

 

Crisi de la Raó Pràctica (CRP)

L’objectiu del Seminari de Filosofia Política és obrir un espai de diàleg, un indret on posar a prova idees i valors. Els seus membres comparteixen una preocupació per l’accelerada crisi de la raó pràctica, pel desplaçament cultural cap a la trivialització, pel creixent culte a l’opinió i la imperiosa seducció de la banalitat. Sense fer professió de fe racionalista, no renuncien a l’imperatiu categòric de la filosofia: el deure de comprendre el món, de donar-li un sentit; i encara que amb afany i entusiasme desiguals, tampoc renuncien a l’imperatiu polític d’intervenir en la ciutat amb la pretensió de millorar-la. El Seminari es planteja com a un lloc de mediació, de posta a punt dels treballs individuals i, ocasionalment, un centre de producció col·lectiva, actuant com a instrument d’intervenció en l’espai públic de deliberació. Membres del

Departament que formen part de CRP: Ignasi Terradas.

Fitxa del grup
Web

Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA)

El GESA porta a terme activitats de recerca, formació i sensibilització sobre les societats africanes. Es focalitza en l’Àfrica negra o subsahariana i en la seva diàspora, sense excloure aproximacions conjuntes al continent que incloguin el Sàhara i el nord d’Àfrica. El seu enfocament, des de les ciències socials, és pluridisciplinar, intercultural i diacrònic. Els estudis promoguts des del GESA s’han centrat especialment en l’evolució política i en la singular articulació del continent en la globalització i en l’horitzó del desenvolupament. Metodològicament, el GESA aposta per la combinació del treball sobre el terreny amb la perspectiva històrica de la longue durée, orientació que li permet tenir en compte la diversitat de les societats africanes sense infravalorar ni descartar per suposadament idealitzats els decisius factors comuns que comparteixen. L’estudi de les continuïtats i les ruptures facilita l’enteniment del paper crucial de les categories local i tradicional a les trajectòries modernitzadores de l’Àfrica contemporània, en tots els camps de la vida humana. L’Àfrica que descobreixen els estudis del GESA és un continu històric amb una identitat pròpia i un futur que, en contra de les habituals imatges de dependència, reposa sobretot en les mans d’africans i africanes.

Membres del Departament que formen part del GESA: Jacint Creus, Albert Roca (responsable) i Maria Rosés.

Fitxa del grup
Web

 

Comparteix-ho: