Trobada per primer cop a Catalunya una xinxa d’aigua present en rius del continent europeu

Notícies | 04-02-2020

Recerca

La xinxa d’aigua Aphelocheirus aestivalis, un insecte heteròpter que es troba als trams mitjans i alts de rius ben oxigenats i conservats del continent europeu, ha estat trobada per primer cop a Catalunya —en concret, als rius Ter i Llobregat—, segons assenyala un article publicat a la revista Limnetica. Aquesta descoberta confirma la presència d’aquest insecte de la família Aphelocheiridae a la península Ibèrica i permet incorporar una nova família d’heteròpters a la fauna catalana.

 

El nou treball està liderat per la professora Marta Goula, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona. També en són autors els experts Narcís Prat, Cesc Múrria i Pau Fortuño, del Grup de Recerca Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM-UB), així com Marcos Roca-Cusachs (UB-IRBio) i Laia Jiménez, Núria Sellarès i Marc Ordeix, del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 

Amb el descobriment d’aquesta espècie en sistemes fluvials a Catalunya, es completa el mapa actual de distribució peninsular de la família Aphelocheiridae, fins ara representat per dues espècies endèmiques, A. murcius i A. occidentalis, descrites des de fa anys en altres comunitats autònomes. De fet, en la bibliografia científica prèvia s’apuntava que les referències a A. aestivalis en territori ibèric  podrien ser errònies, i molt probablement es correspondrien amb algun d’aquests endemismes o potser a d’altres encara per descriure.

Els nous exemplars d’aquest insecte fluvial —una xinxa reòfila amb una elevada especificitat d’hàbitat— van ser trobats en dos trams del riu Llobregat i del Ter que estaven distanciats per trenta-sis quilòmetres. Segons el treball, els exemplars mostren algunes diferències en les estructures genitals internes masculines en comparació a d’altres espècimens trobats en localitats europees. La distribució restringida i fragmentada de l’espècie i els seus requeriments biològics, com ara una bona qualitat ecològica dels sistemes fluvials, són factors que posen en perill la seva conservació futura i requereixen impulsar mesures urgents per conservar-ne l’hàbitat natural, alerten els experts.

La descoberta de la nova espècie en territori peninsular reflecteix l’esforç investigador en ecologia i biologia dels ecosistemes fluvials que duen a terme des de fa més de vint-i-cinc anys els experts del Grup FEHM de la UB i del CERM de la UVic-UCC a les conques hidrogràfiques del Llobregat i del Ter.

Aquesta espècie ha estat trobada per primer cop a Catalunya, en concret, als rius Ter i Llobregat.

 

Article de referència:

Roca-Cusachs, M.; Goula, M.;  Múrria, C.; Fortuño, P.;  Jiménez, L.;  Sellarès, N.; Marc Ordeix, M.; Prat, N. «New evidences on the presence of Aphelocheirus aestivalis in the Iberian Peninsula, its ecology and description of two northeastern Iberian populations». Limnetica, 2020  Doi: 10.23818/limn.39.11