El Departament

Presentació

El Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona es va constituir el gener de 2016 per la fusió dels antics departaments de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia. Actualment s’estructura en quatre seccions: la Secció de Botànica i Micologia, la Secció d’Ecologia, la Secció de Fisiologia Vegetal i la Secció de Zoologia i Antropologia Biològica, cadascuna de les quals centra la seva activitat docent i investigadora dins de les àrees de coneixement que li són competents.

En el Departament es treballen aspectes molt diversos, que van des de la filogènia i la taxonomia i fins a la biomedicina, la millora vegetal o la gestió i la restauració d’ecosistemes, passant per la biologia de la conservació, l’evolució humana, l’ecologia forestal, la biologia marina, l’ecotoxicologia, el comportament animal o la biogeografia.

Bona part del personal docent i investigador del Departament es troba vinculat a diferents instituts de recerca com l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Comparteix-ho: