Teràpia anticancerosa immunomodulació i nutrigenòmica

El grup consolidat està format per un grup de professors i investigadors del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Aquest grup està integrat per dos subgrups. El primer subgrup està constituït per investigadors de la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular (Grup de Teràpia anticancerosa), i el segon subgrup està format per investigadors de la Secció de Fisiologia (Grup d’Autoimmunitat i Tolerància)). El grup porta una trajectòria conjunta de 19 anys de relació científica en la què s’han assolit fites científiques comunes a part de les orientacions pròpies de cada àrea. Al llarg d’aquest temps s’ha aconseguit una gran coordinació que ha permès assolir objectius comuns, recolzament mutu i sinèrgies conjuntes en les experiències respectives o objectius de recerca específics de cada grup.

 

 

La col·laboració contínua entre els subgrups, ha permès tenir a l’abast la metodologia i els coneixements per aplicar qualsevol tipus d’aproximació, a mode d’assessors metodològics per a cada cas específic (Tècniques de Biologia Molecular/in vitro vs Tècniques immunològiques/in vivo). A banda de les sinèrgies aportades, des de fa temps, el grup de membres del SGR ens hem plantejat una sèrie d’objectius estratègics que permetin potenciar encara més la consolidada relació actual:

 

Objectiu SGR1. Conduir estudis de Genòmica Funcional per investigar l’expressió gènica diferencial produïda per l’administració de components de la dieta, amb elevada activitat immunomoduladora, com és el cas dels flavonoides del cacau, i que poden ser d’interès per controlar si es modifiquen gens que siguin susceptibles d’influir en la generació de tumors. En aquest sentit, aquest tipus de sinèrgia col·laborativa ha donat lloc a un article en fase de manuscrit i una comunicació a congrés internacional.

Objectiu SGR2. Obtenir una visió global de la senyalització molecular involucrada en la modulació de la resposta immunitària derivada de l’administració dels components de la dieta assajats. Utilitzant anàlisis de Xarxes d’associacions biològiques amb els gens diferencialment expressats, es podran construir vies de senyalització i xarxes amb les interaccions descrites per cada gen a la bibliografia.

Objectiu SGR3. Realitzar estudis d’immunogenicitat in vitro i in vivo d’elements de teràpia anticancerosa desenvolupats pel Subgrup1.

Comparteix-ho: