En detall

Publicació Beca de Col·laboració en departaments curs 2023-2024

Notícies | 19-06-2023

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat la convocatòria de ºbeques de col·laboració en departaments per al curs 2023-2024.

Trobareu tota la informació actualitzada a la pàgina web.

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_collaboracio/beca_col_departament/index.html

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 8 de juny al 19 de setembre del 2023.

De la mateixa manera que en cursos anteriors, es tracta d’un ajut destinat a facilitar als estudiants de l’últim curs de Grau d’ensenyaments oficials i als estudiants de primer any de màster oficial l’inici de les tasques d’investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant.

Respecte al projecte de col·laboració, la convocatòria dona especial importància als objectius de la col·laboració que versarà sobre alguna de les matèries directament vinculades amb l’ensenyament que es cursi. El projecte descriurà detalladament les funcions a realitzar, el règim de treball i l’horari.

Per a la valoració que n’ha de fer el Consell de Departament (entre 0 i 4 punts) es tindrà en compte el contingut innovador i l’aplicabilitat del treball a desenvolupar, la possible continuïtat en futurs projectes d’investigació i l’aplicació de noves tecnologies en els mètodes de treball, d’acord amb el que s’especifica a les pròpies bases de la convocatòria.


Comparteix-ho: