Secció departamental de Parasitologia

Docència

Docència de Grau

Grau de Farmàcia

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

 

 • Primer curs:

Iniciació al Treball de Laboratori (ITL) (3C)
Parasitologia (6C)
 

 • Segon curs:

Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori (4,5 C)
 

 • Quart curs:

Microbiologia i Parasitologia Clíniques (6C) (obligatòria en la menció Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques)
 

 • Cinquè curs:

Treball Final de Grau (TFG) (6C)
 

 •  Assignatures optatives:

Treball Dirigit (6C)

Pràctiques en Empresa (12C) 

Assignatures en què participa la secció de Parasitologia:

 • Primer curs: Experimentació al Laboratori  (6C)  
 • Segon curs: Parasitologia i Microbiologia d’Aliments (6C)  
 • Tercer curs: Pràctiques d’Anàlisi d’Aliments (6C)     
 • Quart curs: Treball Fi de Grau (TFG)(6C)
 • Optatives: Treball Dirigit (6C) 

Assignatures en què participa la secció de Parasitologia:

 • Primer curs: Experimentació al Laboratori  (6C)
 • Segon curs: Parasitologia i Microbiologia (6C)
 • Quart curs: Treball Fi de Grau (TFG) (6C)
 • Optatives: Treball Dirigit (6C)

Docència de Postgrau

Màsters universitaris

Màsters propis

Cursos de Postgrau

Assignatures en que participa la SD de Parasitologia

 

Mecanismes evolutius de comportament i muntatge de comunitats (6C) (optativa)

 

Diagnòstic molecular (5C) (optativa)

Treball Fi de Màster  (20C) (obligatòria)

 

Primer curs:

Anàlisis fisicoquímiques, biològiques i toxicològiques de l'aigua per a l'estudi d'una problemàtica plantejada (5C) (optativa)

Aspectes Sanitaris (5C) (optativa)

Pràctiques Externes I (5C) obligatòria

Qualitat de les aigües en funció dels usos (5C) (optativa)

Segon curs:

Geoestratègia de l'aigua: supranacionalitat, globalitat, cooperació i impacte sanitari (5C) (optativa)

Pràctiques Externes II (5C) (obligatòria)

 

Cultiu in vitro i Models parasitaris de laboratori (2,5C) (optativa)

Parasitologia Clínica (5C) (optativa)

Treball Fí de Màster (obligatòria) (20C)

 

Mètodes de diagnòstic microbiològic de les infeccions (I). Mètodes fenotípics (3C) (obligada)

Les malalties infeccioses en un món canviant (3C) (optativa)

Treball Fí de Màster (obligatòria) (20C)

 

Identificació i Caracterització de Perills Alimentaris (5C) (obligatòria)

Seguretat Biològica dels Aliments (2,5C) (optativa)

 

Ciutats resilients

 

Recerca en Ciències Farmacèutiques (Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació)

 

Diagnòstic de Laboratori de les Malalties Parasitàries (Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació)

Comparteix-ho: