Fisiologia

Presentació

La Unitat de Fisiologia és responsable de la docència de diverses assignatures de l'àrea de Fisiologia en els ensenyaments de grau de Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia. de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Campus de Bellvitge. Definida com la ciència que estudia el funcionament dels organismes vius, la Fisiologia impartida per la Unitat se centra en l'estudi del funcionament del cos humà d'acord amb els objectius dels ensenyaments. L'objectiu de les diverses assignatures, anomenades Fisiologia Humana o Fisiologia Mèdica, és proporcionar els coneixements del funcionament que defineix l'estat de salut de l'individu, així com competències bàsiques per a l'exploració funcional dels individus i la interpretació dels resultats obtinguts.

La Unitat també imparteix assignatures optatives, algunes de les quals pioneres en el marc dels ensenyaments i participa en projectes d'innovació docent.

La Unitat de Fisiologia està principalment ubicada a la quarta planta del pavelló de Govern del Campus de Medicina i Ciències de la Salut de Bellvitge.

El grup de Medicina de l'esport dirigit per Casimiro Javierre està ubicat al costat de l'estabulari del Campus, juntament amb l'IBEC.

Jordi Llorens Baucells
Catedràtic d'universitat

  • Professorat a temps complet

Alejandro Barrallo Gimeno - Professor Agregat Serra Húnter

Raul Estévez Povedano - Catedràtic Contractat

Pepita Giménez Bonafé - Professora Agregada

Casimiro Javierre Garcés - Professor Agregat

Jordi Llorens Baucells – Catedràtic

Ana Méndez Zunzunegui - Professora Agregada Serra Húnter

 

  • Professorat a temps parcial

Núria Montero Pérez - Professora Associada

Carla Soler Martín - Professora Associada

 

  • Investigadors postdoctorals i estudiants de doctorat

Marta Alonso

Marta Cadevall Anglès

Laura Ferigle

Alberto Maroto Ferrer

Adrià Pla

Efren Xicoy

 

  • La docència de grau inclou la direcció de Pràcticums i TFG de Ciències Biomèdiques, Medicina, Odontologia, proporcionant en el primer cas una formació per al treball de laboratori de recerca biomèdica. Aquesta acció es complementa amb la tutoria d'estudiants que realitzen aquestes activitats en centres de recerca de tota la Unió Europea.
    La Unitat és també activa en la docència de postgrau, amb participació docent destacada en els màsters de Biomedicina i de Neurociències, direcció de TFM i direcció de tesis doctorals. Els programes de doctorat de Medicina i Recerca Translacional i de Biomedicina recullen la majoria de tesis realitzades a la Unitat. La direcció de tesis de grau, màster i doctorat està associada a la intensa activitat de recerca biomèdica desenvolupada pels professors de la Unitat. 

 

  •  La Unitat desenvolupa també una intensa activitat de recerca de temàtica diversa, amb grups d'investigació sobre trastorns sensorials, malalties rares, càncer, trasplantaments i fisiologia de l'esport, abraçant tots els nivells d'organització de l'organisme, del molecular a l'individu complet. Hi ha quatre grups de recerca de la Unitat que pertanyen a l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona. Els grups de recerca de la Unitat reben finançament de projectes competitius, tant locals com internacionals, així com de convenis amb empreses i institucions.  

- Bases moleculars de malalties rares del cervell i canalopaties

Grup: Raul Estévez

 

 

- Eficàcia terapèutica de l'exercici físic i les intervencions sobre l'estil de vida

Grup: Casimiro Javierre Garcés

 

- Mecanismes de dany a les cèl·lules ciliades de la línia lateral del peix zebra

Grup: Alejandro Barallo

 

- Mecanismes i impacte fisiològic de la pèrdua de cèl·lules ciliades al sistema vestibular de mamífers

Grup: Jordi Llorens Baucells

 

- Mecanismes responsables de la resposta a la llum de les cèl·lules fotoreceptores de la retina, de l'adaptació a la llum i de la ceguesa hereditària

Grup: Ana Méndez Zunzunegui

 

- Nefrologia i transplantament renal

Grup: Nuria Montero

 

- Quimioresistència i radioresistència tumoral en càncer d'ovari i glioblastoma.

- Cèl·lules mare tumorals i heterogeneïtat tumoral

Grup:  Pepita Giménez Bonafé i Avelina Tortosa

Comparteix-ho: