Genètica

gens

La Unitat de Genètica té com a objectiu donar el coneixement i les eines necessàries als estudiants dels graus de Medicina i Ciències Biomèdiques perquè puguin entendre el paper cabdal de la genètica, i en concret les malalties hereditàries, dins de la biomedicina i en quina manera és imprescindible per poder proposar estratègies, tant de noves teràpies com de medicina personalitzada. En l'àmbit de la recerca les àrees d'interès és l'estudi de malalties hereditàries utilitzant com a eina imprescindible els models de ratolí knockouts per trobar nous biomarcadors i noves teràpies.

El nostre laboratori és troba situat al laboratori de Genètica Molecular del IDIBELL del qual la Virginia Nunes es responsable. Sent també la coordinadora del Programa Gens Malaltia i Teràpia del IDIBELL. Despatx a la facultat 2012 a la primera planta del edifici verd.

Cap d’unitat: Dra. Virginia Nunes Martínez

Catedràtica

 • PROFESORAT A TEMPS COMPLET
  Dra.Virginia Nunes Martínez    Catedràtica
  Doctora en Biologia. vnunes@ub.edu

 

 • PROFESORAT A TEMPS PARCIAL

Dr. Manel Esteller Badosa  Catedràtic
Doctor en Medicina  mesteller@ub.edu

Dra. Esther Prat Pedrola; Doctora en Biologia.                            
Professora associada     e.prat@ub.edu

 Dr  Ekaitz Errasti                            

 Professor Lector.                            
 

 • INVESTIGADORS POSTDOCTORALS

Clara Mayayo Vallverdú;contracte Idibell financiat per AVEROA 
Graduada en Biologia.  cmayayo@idibell.cat.

 

 • INVESTIGADORS PREDOCTORALS

Tamara Fernández Aranguren; Beca Marato TV3
tfermandez@idibell.cat

 

                           

Bases moleculars de malalties hereditàries (en tots el casos la responsable IP dels projectes és na Virginia Nunes Martínez).

 1. Transportadors heteromèrics d’aminoàcids: Cistinúria.
  Cerca de gens moduladors de la litiasi de cistina com a base per trobar possibles molècules susceptibles de ser utilitzades terapèuticament, cerca de biomarcadors per la malaltia. Entendre el mecanisme d’acció d’aquestes molècules.
   
 2. Malalties per gens que codifiquen per diferents transportadors d’aminoàcids.  
  LAT2 amb sordesa associada a la edat i LAT2 associat a cataractes.
   
 3. Bases moleculars del leukoencefalopatia megalencefàlica amb quist subcorticals (MLC) i cerca de possibles teràpies.
  En col·laboració amb el Dr. Raúl Estévez Povedano de la Unitat de Fisiologia.

 

 • Grup  IDIBELL

Gens  Malaltia i Teràpia.  Coordinadora: Virginia Nunes Martínez.
Format per quatre grups d’investigació, liderats pels doctors Julián Cerón Madrigal
 

 • Grup SGR

Genètica humana  (2017SGR191) Coordinadora: Virginia Nunes Martínez.
Conjuntament amb Investigadores del IDBELL: Dra. Mercè Pérez Riva, Professora associada departament de fisiologia, Facultat de Biologia UB, responsable de la línia  de senyalització cel·lular i modulació de la resposta immune i de càncer i immunitat  la Dra. Sara Larriba Bartolomé, investigadora, responsable de la línia  Genètica Molecular de la infertilitat masculina i càncer urogenital.
 

Comparteix-ho: