Recull de novetats

Categoria

Paraula clau
En detall

Proposta orientativa de criteris específics i barems dels concursos de places de professorat

Notícia | 07-09-2021

La Comissió de Professorat a proposta de la Permanent del Departament ha elaborat, atenent els criteris generals de valoració establerts a les bases de convocatòria dels diferents concursos de professorat, uns criteris específics i els seus barems, de cadascuna de les proves a superar per les persones candidates a concurs de places de professorat Titular d’Universitat,  Professorat Associat i Professorat Associat Mèdic

Aquests criteris i barems aprovats per la Permanent del Departament són només una proposta orientativa per al professorat que vulgui concursar en futures convocatòries, ja que la Comissió de selecció que valora els candidats és la que estableix els criteris i barems que es fan públics per a cada plaça, i que poden variar dels publicats aquí. Així mateix, aquests criteris han de servir de guia a l’hora d’elaborar els currículums que els candidats presenten a concurs.Comparteix-ho: