destacat gran inici

És un dels recents departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que està ubicat en el Campus Clínic. Degut a les seves característiques multidisciplinàries en l’àmbit de la formació mèdica i la recerca translacional és en l’actualitat l’encarregat de més de la meitat de la docència del grau de Medicina impartida al llarg dels sis cursos del grau en el nostre Campus.

El Departament té adscrits 182 docents entre totes les categories de professors permanents i contractats, la majoria (79%) són doctors i participen també en la docència d’altres graus, màsters propis o universitaris i cursos de postgrau. Tenen també una important activitat de recerca clínica i innovació, a més a més de participar en l’activitat assistencial de l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de Sant Joan de Déu, així com en altres hospitals associats.

A efectes de funcionament i organització interna el professorat del Departament està assignat a una de les següents unitats docents: Anatomia i Embriologia Humana, Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques, Ginecologia i Obstetrícia; i Pediatria.

Càrrecs intro