Secció Departamental de Ciència i Enginyeria dels Materials

Recerca

Recerca departamental

Consulta les diverses activitats d'investigació científica vinculades al departament.

El Centre de Projecció Tèrmica de la Universitat de Barcelona és una entitat creada en el 1994 i realitza la seva recerca en el camp de l'Enginyeria de Superficies, tot i que la formació que rep el seu personal permet resoldre qualsevol problemática en l'àmbit de la Ciencia i tecnologia de Materials.
Des de l'enteniment de la microestructura, propietats i prestacions dels materials, en el centre duen a terme projectes encaminats a la obtenció de nous productes. Centre de projecció tèrmica: Ciència i Tecnologia de Projecció Tèrmica 2014SGR1558. Més informació

 

El Grup de Recerca en Caracterització i Processos en Ciència dels Materials de la Universitat de Barcelona, CPCM, està format per professors del que és ara la Secció departamental de Ciència i Enginyeria de Materials (antic Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica) de la Facultat de Química.L’activitat del Grup queda perfectament enquadrada en la recerca i el desenvolupament de nous materials i nous processos estudiats des del punt de vista fonamental sense oblidar assegurar una bona transferència tecnològica d’ambdós.
La seva trajectòria destacada en diferents camps científics de la Ciència dels Materials i l’Enginyeria Metal·lúrgica, àrea de coneixement a la qual pertanyen tots els membres del Grup. La seva preocupació és la qualitat i la innovació, el nivell d’excel·lència de la producció científica i la productivitat i la capacitat de formació de personal investigador vinculat a les línies de recerca del grup.El Grup realitza accions de transferència mitjançant contractes o convenis i gaudeix de finançament via convocatòries competitives. El grau d’internacionalització de les seves activitats de recerca i docents queda palès en els curricula dels seus membres. Caracterització i processos en Ciència de Materials forma part del grup consolidat per la Generalitat de Catalunya PROCOMAME (2017SGR1645). Més informació.

 

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA és un centre de recerca científica de la Universitat de Barcelona, format a la Secció Departamental de Ciència i Enginyeria dels Materials. El centre DIOPMA està format per un grup de Doctors, Llicenciats i Enginyers. DIOPMA és un grup consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017SGR118), té l’acreditació TECNIO que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ i és membre de la Xarxa de Referència d’R+D+I Energy for Society (XRE4S) i de la Red de pilas de combustible y baterías avanzadas CSIC-Universidad així com de la xarxa espanyola d’emmagatzematge tèrmic. Compta amb membres de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) i de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Actualment, el grup de recerca DIOPMA centra la seva investigació en tecnologies de reciclatge, valorització de subproductes i medi ambient, així com materials per l’energia (emmagatzematge d’energia tèrmica, superconductors, piles de combustible i termoelèctrics), materials per impressió 3D oferint al teixit industrial català recerca a problemes puntuals i tecnologies punteresMés informació

 

El Grup 3D Bioprinting focalitza la seva recerca en tres àmbits dins de l’Enginyeria de Materials. El primer dels camps està centrat en els Biomaterials i la seva funcionalització per tal de millorar llur implantació al cos humà. El segon dels camps de recerca està basat en la impressió 3D en el sector dels Biomaterials i d’altres sectors d’interès. Finalment, una línia de recerca centrada al desenvolupament de nous Carbons activats amb nanopartícules. El grup té una forta vessant de col·laboració amb el sector empresarial ja que dóna suport i es finança, en part, d’aquestes col·laboracions. Això permet, també, als seus membres en formació, millorar el coneixement tot i adquirint una gran experiència.

  • Grup de Caracterització i Processos en Ciència de Materials (CPCM)

Extractiva, reciclatge de metalls i tractament de subproductes.

Minimització d’efluents tòxics.

Caracterització estructural i propietats mecàniques.

Nanoestructuració en estat sòlid per processos de deformació plàstica severa.

Tractaments de modificació superficial. Funcionalització de superfícies. Corrosió i protecció.

Pulvimetal·lúrgia.

Assessorament i peritatge industrial.

  • Centre de Ciència i Tecnologia de Projecció Tèrmica (CPT)

Recobriments obtinguts per projecció tèrmica (plasma i alta velocitat): 

Resistents al desgast / Barreres tèrmiques / Resistents a la corrosió  

Autolubricants / Biocompatibles / Polimèrics

Recobriments nanoestructurats i metaestables.

Estructures graduals i multicapa.

Conformació de peces de materials compostos per tecnologies d'alta velocitat.

Caracterització d'estructures, anàlisi de fallades i optimització de processos.

Acers d’alta resistència: Acers HSLA i superbainítics.

Conformat de materials: Forja de precisió.

Aleacions intel·ligents amb efecte de memòria de forma.

  • Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)

MATERIALS: Caracterització de metalls, ceràmic, polímers i microplàstics. Desenvolupament d’aliatges. Investigació de nous materials ceràmics d’aplicacions tecnològiques i mètodes de síntesi: superconductors d’altes corrents crítiques, piles de combustible d’òxid sòlid. Desenvolupament de càrregues ignifugants per polímers. Materials per emmagatzematge d’energia. Materials per fabricació additiva i impressió 3D.

PROCESSOS INDUSTRIALS: Optimització de processos Disseny i construcció de prototipus.

RECICLATGE I MEDI AMBIENT: Reducció de l’impacte ambiental i inertització de residus. Disseny i optimització de processos per al reciclatge de subproductes. Millora en l’eficiència de processos industrials. Revalorització de subproductes. Economia circular i LCA.

  • Grup 3D-BIOPRINTING

BIOMATERIALS: Desenvolupament de  superfícies funcionalitzades  amb components osteointegradors i elements biocides, orgànics i inorgànics. Impresió 3-D de scaffolds funcionalitzats. Caracterització de pròtesis de genoll, maluc i stents coronaris.

CARBÓ ACTIU FUNCIONALITZAT: Optimització de processos industrials d’obtenció de carbó actiu a partir de residus orgànics i funcionalització superficial amb nanopartícules.

  •  

Comparteix-ho:

Innovació docent